Teen.hu belépési feltételek
A Teen.hu webszájtot erotikus tartalma miatt csak felnőtt korú, 18 éven felüli személyek látogathatják. Belépés csak saját felelősségre, a tartalommal kapcsolatosan a tulajdonos és üzemeltető minden felelősséget kizár.
A Teen.hu-t úgy alakítottuk ki, hogy a személyazonosság felfedése vagy személyi adatok megadása nélkül látogathassa meg.

Felelősség kizárása
A Teen.hu más szervezetek által fenntartott webhelyekhez is biztosít kapcsolódási lehetőséget. A Teen.hu nem vállal felelősséget, és nem is tehető felelőssé az ilyen webhelyek tartalmáért, illetve ezek használatáért. Jóllehet a Teen.hu kellő gondot fordít arra, hogy a webhelyen pontos adatokat tegyen közzé, ezek az adatok időről időre elavulhatnak, helyenként hiányossá, pontatlanná, helytelenné válhatnak. A webhelyen minden információt "az adott állapotban", bárminemű garancia vállalása nélkül jelentetjük meg. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget semmilyen közvetett, következményes, véletlenszerű, speciális vagy járulékos kárért, az üzleti nyereség elmaradásából, bevételkiesésből, adatvesztésből, saját vagy más részről történő használatból eredő kárért, amely a webhelyhez vagy bármelyik hozzá kapcsolódó webhelyhez való hozzáféréssel, illetve e webhelyek használatával kapcsolatban következik be. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a webhelyet értesítés nélkül, bármikor módosítsuk vagy frissítsük.

Tartalom
A Teen.hu nem vállal semmiféle garanciát a bemutatott információk aktualitását, teljességét és minőségét illetően. Vele szembeni szavatossági igények, melyek anyagi javakban keletkezett károkra vonatkoznak, vagy a bemutatott információk használatából, ill. nem használatából, valamint az információk hibás vagy hiányos felhasználásából fakadnak, teljes mértékben ki vannak zárva, kivéve, ha ezek a szerzőnek felróható szándékos, vagy durva figyelmetlenségek.
Minden megjelent információ kötöttség nélküli. A Teen.hu fenntartja a jogot, hogy az oldalak részleteit, vagy a teljes információs anyagot, minden különösebb előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje, vagy a nyilvánosság elől időlegesen, vagy végérvényesen elzárja.

Hivatkozások és linkek
Jogi felelősség a közvetlen, vagy közvetett hivatkozásokra ("linkek"), melyek a szerző felelősségi területén kívül eső idegen Internet-oldalakra mutatnak, kizárólag csak akkor érvényesíthető, ha a szerző az adott idegen oldal tartalmát ismeri és számára technikailag lehetséges, és elvárható lenne a jogellenes felhasználást megakadályozni.
A szerző ezennel kijelenti, hogy a hivatkozott oldalak, a linkek elhelyezésének időpontjában illegális tartalmaktól mentesek voltak. A linkelt oldalak aktuális és jövőbeni tartalmára a szerzőnek semmiféle befolyása sincs, ezért a szerző elhatárolódik az összes olyan linkelt oldal tartalmától, ami a link elhelyezését követően változtatva lett. Ez vonatkozik az összes saját Internet-ajánlatban lévő linkre, hivatkozásra, valamint a vendégkönyvbe tett idegen bejegyzésekre, a vitafórumokra és a levelezőlistákra is. Az illegális, hibás, vagy a nem teljes értékű tartalomért, és különösen az ebből eredő károkért, amik az információk bárminemű felhasználásából, vagy fel nem használásából erednek, a felelősség egyedül annak az oldalnak a tulajdonosát terheli, ahova a link mutat, nem pedig azt, aki a linke(ke)t nyilvánosságra hozta.

Adatvédelem
Ha az internetes oldalakon lehetőség van megadni személyes vagy üzleti adatokat (Email-címek, nevek, címek), úgy ezen adatok megadása kizárólag az oldal látogatójának szabad akarata alapján történik. Az összes szolgáltatás igénybevétele, és megfizetése - amennyire csak technikailag lehetséges és elvárható -, ilyen adatok megadása nélkül, ill. anonim módon megadott adatokkal, vagy álneveken is engedélyezett.

A felelősség kizárásnak jogalkalmazása
Ezen felelősség kizáró rendelkezés az internetes tartalom részének tekintendő, ami erre az oldalra hivatkozik. Ha egyes részek, vagy e szöveg egyes megfogalmazásai az érvényes jognak nem, már nem, vagy nem teljesen felelnek meg, attól még a dokumentum egyéb részei saját tartalmukban és érvényességükben érintetlenek maradnak.

Szerzői jogok
Amennyiben szerzői jogokat sértő tartalmat talál, jelezze a reklamacio@gmail.com emailcímre!